author Image

Khách Trung Quốc trèo cây, lắc cành để tạo 'mưa' hoa anh đào