author Image

Khách Trung Quốc thi nhau rung cây để lấy tiền mừng tuổi