author Image

Khách Trung Quốc kiện hãng bay vì ăn phải nhẫn