author Image

Khách Trung Quốc hủy 7.300 phòng sau vụ chìm tàu tại Phuket