author Image

Khách Trung Quốc hát Quốc ca, biểu tình du thuyền bị kẹt