author Image

Khách Trung Quốc gây phẫn nộ vì ngủ trên khối ngọc bích cổ