author Image

Khách Trung Quốc dùng gạch ném chết kangaroo trong sở thú