author Image

Khách Trung Quốc chơi lắc cầu gỗ, xô nhau rơi xuống nước