author Image

Khách Trung Quốc bị chỉ trích vì rửa chân ở hồ di sản thế giới