author Image

Khách Tây hút thuốc, chửi thề làm náo loạn tàu điện Trung Quốc