author Image

Khách Tây gây phẫn nộ vì bẻ tượng cổ triệu đô của Trung Quốc