author Image

Khách Pháp mất đôi giày 500 USD sau bữa ăn ở Sài Gòn