author Image

Hút thuốc nơi công cộng ở Nhật sẽ bị phạt tới 2.600 USD