author Image

Hơn 300.000 viên 'thần dược' trị tiểu đường không rõ nguồn gốc