author Image

Hơn 10.000 người tham gia hiến máu tại Hà Nội