author Image

Hay bị 'soi' quăng đồ, nhân viên hãng bay hôn từng chiếc vali