author Image

Hành khách tức giận vì vali bị phá khóa trên chuyến bay Singapore