author Image

Hành khách bị bỏng vì điện thoại bốc cháy trên máy bay