author Image

Hãng bay Thái Lan quy định khách 'eo thon' mới được mua vé