author Image

Hai tàu chở hơn 100 khách lật úp ngoài khơi đảo Phuket