author Image

'Đuổi' bệnh nhân về, bác sĩ bị đình chỉ công tác