author Image

'Đuổi' bệnh nhân, bác sĩ bị cấm tham gia khám chữa bệnh đến khi về hưu