author Image

Du khách tự chế bikini 'lông lá' khiến cảnh sát cũng xin chụp ảnh