author Image

Du khách rời Nhật Bản phải trả 1.000 yen 'thuế chia tay'