author Image

Du khách Nga suýt bị 'nướng chín' trên biển