author Image

Du khách chen nhau mua hải sản tươi tại phố biển Vũng Tàu