author Image

Dịch thủy đậu vào mùa ở phía Nam, nhiều em bé nhập viện