The Coffee House – Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3

 

Chưa có đánh giá!

Lý tầm 50 trở lên mà cảm thấy rất xứng đáng, không gian thích hợp để làm bài ngồi bao lâu cũng được, nhân viên thì cứ châm nước liên tục, cà phê thì thơm cực, cuồng mùi caramel nơi đây

The Coffee House – Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3

không gian đẹp, lúc nào cũng đông đúc. Nhân viên vui vẻ nhiệt tình. Nước uống ok, thích hợp để làm việc hoặc họp nhóm

The Coffee House – Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3

Thông tin khác