Kim Thảo – Xuân Thủy, Quận 2

Hột Vịt Lộn

Be the first to review

Quán dễ tìm đối diện Alfresco. Chỗ giữ xe cũng khá rộng rãi Ngồi ghế xúp, đi tối thì vỏ trứng hơi nhiều + mùi nước mía khá đặc sắc . Trứng ra nhanh, nóng bỏng tay, mang về tới nhà cũng còn nóng nhé. Rau râm sạch, tươi.

Kim Thảo – Xuân Thủy, Quận 2

Kim Thảo – Xuân Thủy, Quận 2

Additional Details

  • Buổi xế, Buổi tối
  • 100 người lớn
  • Tiếng Việt
  • Các ngày lễ trong năm
  • Ăn vặt
  • Ăn vặt / Ăn nhẹ
  • Việt Nam
  • Bình dân
image