Dalat Golf Cafe
Quán cafe cao nhất ở Đà Lạt và nhìn toàn cảnh thành phố!

Hãy tạo cho mình buổi tối theo cách của bạn !

Dalat Golf Cafe – Đống Đa, Đà Lạt

Dalat Golf Cafe – Đống Đa, Đà Lạt

Dalat Nights Cafe – Đống Đa, Đà Lạt

Dalat Nights Cafe – Đống Đa, Đà Lạt

Dalat Golf Cafe – Đống Đa, Đà LạtDalat Golf Cafe – Đống Đa, Đà LạtDalat Golf Cafe – Đống Đa, Đà LạtDalat Golf Cafe – Đống Đa, Đà LạtDalat Golf Cafe – Đống Đa, Đà Lạt

Dalat Nights Cafe – Đống Đa, Đà Lạt

Dalat Nights Cafe – Đống Đa, Đà Lạt

Dalat Nights Cafe – Đống Đa, Đà Lạt

Dalat Nights Cafe – Đống Đa, Đà Lạt

Dalat Nights Cafe – Đống Đa, Đà Lạt

Dalat Nights Cafe – Đống Đa, Đà Lạt

Thông tin khác

  • Các ngày lễ trong năm
  • Tiếng Anh
  • 100 người lớn ̣( Có chỗ cho trẻ em)
  • Buổi sáng