author Image

Đi bộ xuyên Việt 113 ngày, chàng trai chỉ phải rút ví 100.000 đồng