ĐĂNG ĐỊA ĐIỂM

Đăng địa điểm dễ dàng

TĂNG LƯỢT XEM

Tăng lượt xem, tương tác với địa điểm của bạn miễn phí.

CHỦ ĐỘNG CẬP NHẬT

Chủ động cập nhật thông tin, hình ảnh, thực đơn...

BÁO CÁO ĐẦY ĐỦ

Hệ thống theo dõi và báo cáo thông minh giúp bạn theo dõi, pân tích để cải thiện hiệu quả kinh doanh

Mỗi ngày có hàng chục ngàn lượt khách hàng truy cập vào bandodiadiem.com để tìm kiếm địa điểm ăn uống.

Tham gia với hệ thống Bản đồ địa điểm giúp bạn truyền thông quảng bá thương hiệu rộng rãi và thu hút được lượng khách hàng tiềm năng đông đảo này.

Tham gia Hệ thống Bản đồ địa điểm đối tác sẽ được gì:

Ngoài việc được hiển thị thông tin về nhà hàng của mình tới hàng ngàn người dùng của website Bản đồ địa điểm.

Đối tác sẽ được cung cấp công cụ quản lý riêng biệt với các tính năng tiện ích: Quản lý địa điểm, Theo dõi lượt lượng khách truy cập/ Chủ động cập nhật thông tin, hình ảnh, thực đơn/ Chủ động xuất báo cáo tự động.

Làm thế nào để hợp tác với Bản đồ địa điểm?

Gửi email đến địa chỉ contact@navigo.asia kèm thông tin: tên địa điểm – số điện thoại liên hệ – tên người liên hệ.

Chúng tôi sẽ liên lạc tư vấn cho bạn trong thời gian sớm nhất có thể.

Gọi trực tiếp đến số điện thoại Hotline: 0888 949 336