author Image

Đại sứ Du lịch Việt Nam đề xuất mở văn phòng đại diện tại Hàn Quốc bằng tiền túi