author Image

Chuyến bay dài thứ hai thế giới hạ cánh thành công tại châu Âu