author Image

Chơi trò mạo hiểm, khách Trung Quốc tử vong vì bị hất văng