author Image

CĐV Brazil ra về trong nước mắt, khách Nhật Bản nán lại dọn rác