author Image

Cắt tử cung lấy khối u qua đường âm đạo cho nữ bệnh nhân