author Image

Bốn khách Trung Quốc bị bắt quả tang dùng đá ném gấu trúc