author Image

Bộ Y tế bác tin 'xin miễn truy cứu trách nhiệm' cho bác sĩ vụ tai biến Hòa Bình