author Image

Bị hôn trộm, MC không thể nhịn cười khi đưa tin World Cup