author Image

Bị hoãn chuyến, hành khách phải đợi 9 tiếng trên máy bay