author Image

Bị cướp điện thoại, du khách phải khâu 300 mũi