author Image

Bị chó cắn, nhiều người phải trả giá bằng tính mạng