author Image

Bệnh viện quận ở TP HCM lần đầu mổ u đầu tụy cho bệnh nhân