author Image

Bệnh viện huyện tận dụng ‘thời gian vàng’ cứu bệnh nhân đột quỵ