author Image

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình chạy thận trở lại sau tai biến chết 8 người