author Image

Bệnh nhân tiểu đường suýt chết khi tự ý bỏ uống thuốc