author Image

Bệnh nhân 4 lần nguy kịch khi nội soi gắp hạt mãng cầu khỏi phổi