author Image

Bé sơ sinh nặng 1,6 kg bị teo thực quản bẩm sinh