author Image

Bé gái chào đời với khối u quái ở mông chứa tóc, móng